Vuosikokous 2017

Kutsu Veiterä ry:n vuosikokoukseen: ti 20.6. klo 18.

Jäsenistö on lämpimästi tervetullut Veiterän vuosikokoukseen! Kokous järjestetään tiistaina 20.6. klo 18 alkaen. Paikkana on UPM:n keskuskonttorin Mutteri-rakennus (Kaukaankatu 30, sisäänkäynti Isännöitsijantien puolelta).

Vuosikokouksessa käsitellään seuran sääntöjen määräämät asiat (10 §).

”Vuosikokouksen asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle pj, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 äänetenlaskijaa
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Päätetään seuran tulevan toimikauden urheilulajeista
 8. Päätetään seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhdistyksissä
 9. Päätetään liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta
 10. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista
 11. Päätetään hallituksen laatimasta toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
 12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (7 §: Seuan toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimitavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6–8 jäsentä ja 2–4 varajäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.)
 13. Valitaan jäsenten keskuudesa joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja josta voidaan käyttää nimitystä seuran puheenjohtaja
 14. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 15. Päätetään jaostojen ja valiokuntien perustamisesta
 16. Päätetään jaostojen ja valiokuntien puheenjohtajat
 17. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja
 18. Päätetään seuran edustajista järjestöihin ja yhteisöihin joissa seura on jäsenenä
 19. Päätetään hallituksen muista esityksistä ja muista kokouskutsussa mainituista asioista
 20. Kokouksen päättäminen

Asioista, joita seuran jäsen haluaa kokouskutsuun sisällytettäväksi ja vuosikokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.” (Vuonna 2017 se on 20.5.)

Hallitus toivottaa jäsenistön lämpimästi tervetulleeksi UPM:n Mutteriin vuosikokoukseen!

Hallitus