Veiterä ry:n vuosikokous: to 25.8. klo 18:30

Lappeenrannan Veiterä ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina, 25.8. klo 18:30 alkaen Veiterä-talolla Kisapuistossa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat:

10§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan seuraavan toiminta- ja tilikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukausi ennen kokousta.

Tervetuloa!

Hallitus